گزارش تصویری “مراسم تبادل قرارداد ارائه خدمات گردشگری سلامت محور به بازنشستگان کشوری”

تاریخ ثبت : ۱ مهر ۱۳۹۹