همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور

همایش یک روزه معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور با حضور دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزبانی مجموعه پذیرایی، اقامتی و تفریحی آدران برگزار شد.

همایش یک روزه معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور با حضور دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و شهبازی استاندار البرز و مدیران کل حوزه معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور و معاونان و مدیران کل مستقل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزبانی مجموعه پذیرایی، اقامتی و تفریحی آدران برگزار شد.

همایش یک روزه معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور با حضور دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و شهبازی استاندار البرز و مدیران کل حوزه معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور و معاونان و مدیران کل مستقل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزبانی مجموعه پذیرایی، اقامتی و تفریحی آدران برگزار شد.

در این همایش بحث و تبادل نظر معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری ها در خصوص مشکلات مبتلا به حوزه با معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و مدیران ستادی و معاونین محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صورت گرفت.

مهمانان ویژه همایش معاونین عمرانی استانداری های سراسر کشور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار البرز، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی وزارت کشور، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هستند.

دیدگاه شما

0 دیدگاه تاکنون برای این مطالب نوشته شده است.